Var vikingerne øko-hippier?
Kulturarvens glemte forbundethed med naturen.

Rune Hjarnø er debattør, ph.d i religionshistorie og ankerperson på platformen ”Nordic Animism”. Han er en efterspurgt foredragsholder med fokus på hvordan vi bruger vores kulturarv i mødet med miljøkrisen.

Rune Hjarnø kommunikerer løbende i offentligheden om dette emne (publikations-oversigt) og er TV-aktuel i DR2 programmet, "Heksen, Hedningen og Hyldemor ". Han har skrevet den Nordiske Animistiske Kalender, underviser i nordisk animisme ved Folkeuniversitetet og er primus motor på kulturelle projekter som Julebukken, og Ravnflaget.

Herunder er der eksempler på foredrag til forskellige målgrupper. Foredragene kan naturligvis tilpasses dit arrangement.

  • Hvorfor er Nordisk Animisme queer ?
  • Om vikingernes ravnflag og den Nordiske ravntotemisme

Sagt om foredragsholderen:

Tyson Yunkaporta (author of "Sand Talk")

"Rune Hjarnø is a lore/law speaker for today, not frozen in an imagined past but retrieving forward into our reality a continuity of practice and deep knowledge that is adapting, creolizing, growing new branches of that tree while the roots remain grounded deep, but never polluting this growth with ideology. He's a treasure."

Mads Philipsen, Høskolelærer, Krogerup Højskole

Vi havde den store fornøjelse af at have besøg fra Rune på Krogerup Højskole. Han fortalte levende og indsigtfuldt om nordisk animisme og åbnede en verden op for både lærer og elever, gennem egne erfaringer, akademiske perspektiver og en samfundskritik indlejret i vores egen kulturs rødder. En flot balancering mellem at sætte ord på en måde at anskue verden, der ofte modsætter sig rationalitet, og alligevel gøre det forståeligt og dragende for udenforstående. Tak til Rune for at gøre os klogere med alvor, humor og kloge ord i en fornem blanding.

Andreas Lloyd, Højskolelærer

Rune er en engageret og levende formidler. Med smittende begejstring formår han at vække gamle sagn til live, så de både giver nye vinkler på vores fortid og inspiration til, hvordan vi kan løse udfordringerne i vores samtid og fremtid.

Lene Andersen, formand i Fremvirke, forfatter og filosof

Rune Rasmussen er et festfyrværkeri af spændende viden, og man vil hele tiden høre mere! Ud over at være en fremragende fortæller, så har Rune også en masse viden om vores egen fortid, som nok er helt ny for de fleste. Vores danske forfædre var virkelig nogle krasbørstige typer, og deres forestillingsverden var temmelig anderledes end vores. Og alligevel kan man altid finde spor af sig selv og genkendelige klange i det, som Rune fortæller. Rigtig mange fortjener at høre Rune fortælle.


Kursusdeltagere siger:

“underholdende og vanvittigt informativt”

“At lytte til et vidende menneske (Rune), som elegant, sjovt, ærligt, spændende og seriøst delte sine tilegnede kompetencer i en sådan energi, at fornemmelse af tid og sted forsvandt blandt lytterne - og så om et emne, jeg selvfølgelig selv vurdere som interessant, men vidste kun lidt om (inden kurset).”

“Den gode balance mellem det akademiske og det mere jordnære. Et vandfald af ny (gammel) viden og plads til spørgsmål/samtale. Den gode indlevelse fik tiden til at flyve :-) ”

“Godt og spændende formidlet, og dejligt med en masse personlig passion for emnet. God og let stemning.”

“Jeg vil gerne give ros. For din entusiasme og det, at du indimellem lige lader din "vanvittige professor" skinne igennem. Det er både forfriskende, motiverende og bare skønt! En enormt effektiv modgift mod monotoni.”

“Du har en fed energi og din passion for emnet smitter af i rummet. Jeg er selv underviser og mærker en dyb glæde ved at se andre folde deres indre undervisere ud i samklang med deres personligheder og humor.”

Foredragene

 

Foredraget retter sig primært imod højskoler, menigheder, gymnasier kulturhuse og biblioteker.


"Tror du på nisser ?" Spørgsmålet svarer vel til at sige ”Er du idiot?”. Nisser tilhører den del af vores kulturarv som er blevet forkastet fordi de er en animistisk forestilling. Tidligere så man Animisme som noget barnagtigt, men i dag er Animismen blevet en toneangivende global trend i åndslivet. Animisme er udgangspunkt for tænkere, videnskabsmænd, filosoffer, debattører og aktivister verden over. Vi har selv Animisme i vores kulturarv. Den findes i folklore, højtidstraditioner i fortidens hedenskab og læser vi disse dele af vores kultur med animistiske briller, så kan vi tage dem op til fornyet overvejelse.

Foredraget tager udgangspunkt i eksempler på hvordan denne animisme ofte ligger lige under overfladen i vores helt almindelige kultur.
 

Foredraget retter sig primært imod gymnasier, oplysningsforbund, højskoler, øko-samfund, og klimaaktivister

I dag vender mange økologisk orienterede mennesker sig imod Animisme. Dette er formentligt en respons på en tid er præget af stress, pres og tab af forbundet. Skærmtiden skader forbindelsen til vores nære. Online spejlkabinetter skader forbindelsen til vores politiske modstandere. Arbejdslivets karriereræs og stress skader forbindelse til venner, globaliseringen skader forbindelsen til de landskaber vi lever i. Nationalismer skader forbindelsen til andre iblandt os. Konsumerismen skader forbindelsen til naturen. Vores ekstreme velstand skader forbindelsen til vores livsgrundlag, f.eks. til de væsner vi spiser. Hvor mange moderne danskere har prøvet at hive indvoldene ud af en høne? Dette overordnede billede er blevet kaldt den globale ”relationelle krise”. Denne relationelle krise er grunden til at der i dag er en global vending imod Animistisk spiritualitet. For ”Animisme” er kulturelle systemer til at skabe forbundethed i vores relation til verden. Man ser en eksplosiv vækst i de religioner der kaldes jord-rettede. Ny-hedendom, paganisme, hekse, indfødte religioner og traditionelle.Foredraget retter sig primært imod gymnasier, højskoler, oplysningsforbund, biblioteker, kulturhuse.

 Da Valdemar den Store vandt tronen i slaget på Grathe Hede signaleredes sejren af et urgammelt motiv, ravne. Men fra hans søn, Valdemar Sejr forkastedes dette urgamle symbol og sejren signaleredes nu af det røde flag med det hvide kors, der symboliserer kristendommens hinsidighed snarere end den animistiske forbundethed med det dennesidige. Ravnen har altid været en vigtig totemisk slægskabsrelation i Norden, ligesom i øvrigt hos en række indianske folk. Arkæologien viser derfor det karakteristiske totemiske motiv, nemlig sammenblanding af menneskets krop med netop dette dyr. I dag bruges vikingernes ravnflag i Nordisk øko-aktivisme.Foredraget retter sig primært imod gymnasier, højskoler, menigheder, oplysningsforbund, biblioteker, kulturhuse.

Hvordan forholder religiøse menigheder sig den kendsgerning at mennesket står overfor den største omvæltning i vores arts historie? Hvordan skal åndslivet give ledetråde til mennesket på tærsklen til en virkelighed som ingen nogensinde har forholdt sig til før (eller har de måske…!) Foredraget beskriver Religionernes grønne omstilling, ”The greening of religion”, som den udspiller sig institutionelt i de store verdensreligioner og viser de forskellige bud på hvordan åndslivet kan forholde sig til sammenbruddet i klima og biodiversitet. Den mere generelle tendens i retning af øko-spiritualitet, herunder Animisme, en generel trend i vores tid der rækker fra naturvidenskab til neo-paganisme.


Foredraget retter sig primært imod gymnasier, højskoler, menigheder, oplysningsforbund, biblioteker, kulturhuse. 

Vores almindelige højtider udspringer af Nordisk animisme. Det er frugtbarhedsreligion som knytter sig til årets gang, lysets vekslen og afgrødernes livscyklus. Ofte taler vores traditioner meget direkte med til landskabets og lysets cyklus. Men mange af de gamle sære skikke er også forsvundet eller har ændret sig. Man har personificeret højtidernes galleri af ånder ved at tage masker på og ham har ceremonielt prøvet at sikre den kommende høst og dermed menneskets livsgrundlag.

Foredraget kan fokusere på en specifik højtid. Et godt eksempel er Julen. Denne højtid er årets ceremonielle tyngdepunkt. I årets dybeste mørke er menneskenes verden tættest på åndernes. Det er tiden hvor det kommende år fødes, hvor vilde ridt af troldske mørke skikkelser jog igennem landet, ofte i form af maskerede mennesker der bragte julen rundt mellem landsbyer og gårde. Den hedenske jul lå ved en fuldmåne lidt senere på vinteren, men mange af julens mest animistiske aspekter er blevet videreført i ændret form helt frem til idag.


Foredraget retter sig primært imod gymnasier, oplysningsforbund, højskoler, øko-samfund, og klimaaktivister 

Hvor kønsligt normative var folk egentligt i gamle dage? Umiddelbart ville mange nok tænke at tidligere tider var mere konservative på dette punkt, men dette er faktisk forket. Når man søger tilbage igennem historien, så finder man at førkristne og animistiske verdensbillede rummer et væsentligt element af queer. Foredraget beskriver selve den oldnordiske kosmologi som rodfæstet i overskridelser af normative kropsbilleder og sexualitet.
Ved Rune Hjarnø Rasmussen - Kontakt: rune@nordicanimism.com - tlf 71 79 11 42